Úvodní stránka | Reklamační řád na dlažbu

Reklamační řád na dlažbu

Všeobecná ustanovení
Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a společností Besteco s.r.o. (dále jen prodávající). Kupující převzetím zboží od prodávajícího nebo od dopravce souhlasí s níže uvedeným Reklamačním řádem.

Záruční podmínky
Kupující je povinen ve vlastním zájmu zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho převzetí, nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží a je povinen všechny zjištěné vady oznámit neprodleně prodávajícímu.
Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp. Obchodního zákoníku. Takto způsobené vady je třeba reklamovat u příslušné přepravní společnosti ihned po zjištění.
Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které bylo zakoupeno u firmy Besteco, s.r.o., projevila se na něm závada a vztahuje se na něj záruční lhůta. Místem pro uplatnění reklamace je jakákoliv provozovna prodávajícího.
Je-li zboží ihned po dodání poškozené, musí kupující vadu reklamovat okamžitě. Při pozdější reklamaci bude vada považována za poškození způsobené kupujícím.

Prodávající negarantuje stejný odstín prodané dlažby s dlažbou, která byla již v minulosti odebrána kupujícím, pokud kupujícím nebyl výslovně požadován stejný odstín v písemné objednávce a tato mu byla doručena.
Reklamovat viditelné vady dlažby je možno pouze před položením, popřípadě v průběhu pokládky ihned jakmile kupující zjistí jakékoli nesrovnalosti. Kupující by si měl zkontrolovat kvalitu, barevnost a velikost ještě před pokládkou.
Před pokládkou je nutno vybalit a poté pokládat dlažbu (obklady) z více krabic, aby se předešlo reklamaci nestejné tonality. Rozdíly v odstínu mohou nastat při skládání speciálních prvků (listely, mozaika, dekory) k dlažbě či obkladům. Výroba těchto prvků je technologicky a často i materiálově odlišná, není možné dosáhnout naprosto stejného tónu, jako u základní dlaždice.
Spárovací hmoty v intenzivních odstínech mohou způsobit trvalé obarvení povrchu obkladu (dlažby).
Leštěnou dlažbu (leštěný mramor, přírodní kámen) doporučujeme před spárováním naimpregnovat, tímto se uzavřou otevřené póry a ochrání dlažbu před znečištěním a usazením nečistot v nich.

Záruka se nevztahuje:
Záruka pro fyzické osoby
Záruční doba na dlažbu je 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruční doba začíná plynout od doby převzetí zboží kupujícím. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem a tímto reklamačním řádem.

Záruka pro právnické osoby
Záruční doba na dlažbu je 12 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruční doba začíná plynout od doby převzetí zboží kupujícím. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Obchodním zákoníkem a tímto reklamačním řádem.

Způsob vyřízení reklamace
Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní.
Vyřízení reklamace je možné opravou závady, výměnou vadného zboží nebo vrácením kupní ceny, přičemž způsob vyřízení reklamace závisí pouze na rozhodnutí reklamačního technika a nelze se jej domáhat.

Závěrečná ustanovení
Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování reklamací zboží. Reklamační řád je zpracován s ohledem na platný právní řád ČR, který stanový veškeré bližší podrobnosti, které nejsou v tomto Reklamačním řádu zmíněny.
Společnost Besteco, s.r.o. si vyhrazuje právo změny tohoto Reklamačního řádu.


© 2010 Besteco koupelny - Všechna práva vyhrazena.

Designové koupelny i luxusní doplňky. mapa stránek