Úvodní stránka | Obecný postup při montáži zápustné vany

Obecný postup při montáži zápustné vany

Obecký postup při montáži zápustné akrylátové vanyVanu lze nainstalovat pouze do stavebně zcela dokončené koupelny s hotovými obklady stěn a položenou dlažbou. Podlahy musí být rovné s připraveným odpadem a přívodem vody. Obklady musí sahat minimálně 10 cm pod okraj vany. Akrylátová vana musí mít možnost lehce prožit. Z toho vyplývá, že nesmí být nikdy napevno zazděna. Nosnou částí vany je totiž její zesílené dno a na něm přichycené výškově stavitelné nožičky. Při instalaci je zároveň nutné nechat mezi horním okrajem vany a plochou obkladu podezdívky spáru širokou zhruba 2 – 3 mm, která se zatmelí až po skončení montáže. Jednoduchým, nicméně naprosto zásadním pravidlem je, že vana by se měla dát v případě potřeby po odříznutí silikonu a odpojení odpadu snadno vyjmout směrem vzhůru bez jakéhokoliv stavebního zásahu. Vyjmutí vany by nemělo bránit ani další zařízení v koupelně. Při podezdívání je tedy potřeba dbát na to, aby vnitřek obezdívky kopíroval tvar vany, tak aby zasahoval pod vnější okraj vany maximálně 2 cm a výškově byl 2 – 3 mm pod hranou ořezu.
Velkým problémem při instalaci van bývá i použití jiných než výrobcem určených originálních součástek, zejména šroubů a nožiček. Kvůli rozdílné délce se totiž při použití neoriginálních šroubů stává, že při snaze o dotažení dojde k provrtání samotné vany. Vana by proto měla být nainstalována na originální podporu (na nožičky), případně na vhodný polystyrenový nosič.


© 2010 Besteco koupelny - Všechna práva vyhrazena.

Designové koupelny i luxusní doplňky. mapa stránek