Úvodní stránka | Obecný postup při montáži sprchového koutu

Obecný postup při montáži sprchového koutu

Jak správně nainstalovat sprchový kout s vaničkou


Základem veškeré práce před instalací sprchové vaničky je rovná podlaha, kterou je třeba změřit vodováhou. Stejně tak důležité je zkontrolovat, zda v rohu koupelny, kam je vanička umísťována, je skutečně pravý úhel. Pokud jsou obě tyto podmínky splněny, je možné přistoupit k samotné instalaci. Ta je podrobně popsána v každém montážním návodu. I zkušeným instalatérům doporučujeme věnovat návodu pozornost, již jen z toho důvod, že existuje mnoho různých druhů vaniček, a tedy i mnoho různých a často odlišných postupů.

Vanička je vždy prvním krokem ke správné instalaci sprchového koutu. Ještě více než v případě vaniček zde platí, že na našem trhu je k dispozici velké množství koutů, jejichž montážní postup je více či méně odlišný.
Sprchový kout lze instalovat pouze do stavebně zcela dokončené koupelny s hotovými obklady stěn, položenou dlažbou a usazenou sprchovací vaničkou.

Roh, do kterého chcete sprchový kout s vaničkou nainstalovat, musí mít co nejpřesnější úhel 90 stupnů. Vanička i sprchový kout jsou totiž z továrny vyrobeny s přesným pravým úhlem, a v případě stavební nepřesnosti tak vzniknou mezi výrobkem a zdmi velké mezery. V žádném případě by se nerovnosti stěn či podlahy neměly řešit nadměrným silikonováním.

Samonosná vanička pod sprchový kout by měla být vyvážená do vodorovné polohy s maximální tolerancí čtvrt centimetru. Před montáží přikryjte vaničku kartonem nebo folií, abyste předešli poškrábání povrchu.

Sifon se připojuje k odpadu pevným spojením, nouzově je možné použít flexibilní. Spád do sifonu k odpadu by měl být 3%, tj. 3cm na 1metr délky. U flexibilního připojení je třeba zamezit jeho zmáčknutí a zvlnění.

Pokud bude vanička uložena pod obkladem, zmenší se její rozměr a nebude odpovídat rozměru sprchového koutu, který nebude možné na vaničku osadit.

Napojení vaničky na hotový obklad doporučujeme utěsnit pomocí silikonového tmelu, popř. speciálních plastových lišt, pokud jsou součástí montážní sady pro vaničku. Sprchový kout poté umístěte na vaničku do optimální polohy a vyrovnejte podle vodováhy. Nesvislost zdí by neměla překročit 1,5cm. K vyrovnání nepřesnosti zdí slouží různé prostředky, např. ustavovací profily, nebo např. pomocí velkých otvorů ve skle pod panty.

Spára mezi zástěnou a vaničkou se tmelí pouze z vnitřní strany, stejným způsobem se tmelí i svislá spára u stěny. Tmelené plochy musí být suché, pevné a čisté. 

Údržba sprchvoých vaniček

Čištění povrchu výrobků provádějte 1 x týdně a to zásadně tekutými prostředky určenými pro údržbu sanitárních výrobků. Nepoužívejte prostředky, které obsahují drobné abrazivní částice. Pokud dojde k vytvoření usazenin např. vlivem vápenité vody, k jejich odstranění použijte ohřátý běžný 8% ocet. Vyvarujte se, aby povrch výrobku přišel do styku s koncentrovanými kyselinami, louhy a těkavými látkami. Taktéž barviva, koncentrované vonné esence do koupelí nesmí přijít do přímého styku s materiálem daného výrobku, není-li výslovně uvedeno jinak. Dojde-li při manipulaci nebo užívání k nepatrným povrchovým poškozením (rýhy, oděrky), tyto místa vybruste smirkovým papírem. Následně jemným smirkovým papírem zrnitosti 800 a vyšší odstraňte stopy po broušení poškozeného místa. Potom matný povrch vylešťete do původního lesku použitím vhodných leštidel a měkkého hadříku. Doporučujeme užití leštidel např. na karosérie automobilů nebo na kovy. Na postupu opravy se však vždy domluvte s prodejcem nebo firmou provádějící instalaci.


© 2010 Besteco koupelny - Všechna práva vyhrazena.

Designové koupelny i luxusní doplňky. mapa stránek