Úvodní stránka | Obecné informace o obkladech/dlažbách

Obecné informace o obkladech/dlažbách

Obecné informace o obkladech a dlažbách


Otěruvzdornost
Odolnost proti povrchovému opotřebení (značení PEI), neboli otěruvzdornost podle normy ISO 110545-7, se pohybuje v rozmezí hodnot 1-5(přičemž 5 je nejlepší). Pozor, u dlažeb s tzv. slinutým střepem /bez glazury/ se PEI neuvádí vzhledem k barvě dlaždice = střepu v celé síle výrobku.


Protiskluznost
Je jednou z nejdůležitějích povrchových vlastností keramických dlaždic, která rozhoduje o vhodnosti použití vzhledem k bezpečnému pohybu osob.
Značení protiskluznosti: 


Mrazuvzdornost
V podstatě dělíme na dokonale mrazuvzdorné a nemrazuvzdorné.
Mrazuvzdornost závisí do značné míry na nasákavosti střepu (požadavek normy EN 14411 je E nižší než 0,5%). Dále většina výrobců negarantuje mrazuvzdornost při nedodržení podmínek pokládky do flexibilního lepidla, splňujícího normu C2T a použití spárovací hmoty s nízskou propustností.

Kalibrace (rozměry)
Většina zákazníků má mylnou představu , že všechny dlaždice musí mít naprosto stejný rozměr. Přitom dlaždice procházejí vypalovací pecí s teplotou 1200 st C,takže každá z nich vykazuje jiné deformace. Norma EN 14411 připouští maximální tolerance rozměrů např. délka - šířka (u dlaždic s plochou S větší než 410 cm2) + - 0,6 %. U dlaždic 30x30 cm to v praxi například znamená odchylku téměř 4 mm! . U tloušťky je přípustná tolerance +- 5% ! Vyjímku tvoří tzv. kalibrované dlažby - dlažby ,které jsou před opuštěním výroby zabrušovány na přesný rozměr. Takové dlažby,se pak při pokládce kladou s minimální spárou cca 1-2mm. Mnoho laiků má představu u této dlažby, že se klade přímo na sraz, tedy beze spáry. Bohužel v praxi,to ale v 90% není možné, protože podklad není připraven v takové kvalitě, aby se na něj mohla klást dlaždice beze spáry. U obdélníkových formátů se z důvodu tolerančních nepřesností nedoporučuje pokládka na vazbu, doporučuje se pokládka na střih, nebo s max.přesahem 33%.  

Tonalita (barevnost)
Barevnost povrchu obkladu či dlažby je označována číslem na obalu. Může se lišit oproti vystavovanému vzorku – podle výrobní šarže – a to směrem k sytějšímu odstínu, nebo směrem k bledšímu odstínu. Do jednoho balení se opět seřazují dlaždice s přibližně stejným odstínem. U rustikálních obkladů a dlažeb se často do jednoho balení míchají různé tonality, čímž se dosahuje lépe efektu přírodního materiálu, který je v přírodě též různě a nepravidelně tónován. Také se do jednoho balení skládají dlaždice s odlišným vzhledem (různá kresba, přechod od světlejšího odstínu k tmavšímu, rozdílně strukturovaný povrch, imitace vad dlaždice – prasklina, dírka, ošlapané místo…). Před pokládkou je nutno vybalit a poté pokládat dlažbu z více krabic, aby byl chtěný nepravidelný efekt vidět a aby se předešlo reklamaci nestejné tonality. Rozdíly v tonalitě mohou nastat při skládání speciálních prvků k obkladu,či dlažbě. Protože výroba těchto speciálních prvků je technologicky a často i materiálově odlišná, není možné dosáhnout naprosto stejného tónu, jako u základní dlaždice.

Upozornění 
Spárovací hmoty v intenzivních odstínech mohou způsobit trvalé obarvení povrchu obkladu/dlažby. Než začnete spárovat, proveďte zkoušku spárování na malém kousku a proveďte kontrolní začištění, aby jste určili vliv spárovací hmoty na obklad/dlažbu.
Leštěná dlažba (leštěný mramor, přírodní leštěný kámen) má otevřené tzv. mikropóry (kapilary). Proto se doporučuje naimpregnovat před spárováním a používáním. Impregnační prostředek pronikne do mikropórů, uzavře je a ochrání před znečistěním a usazením nečistot v nich.
Skleněné dekorace by se měly lepit na disperzní lepidlo typu D1 nebo D2, ne na cementová lepidla typu C, popř. na silikon bez obsahu kyselých složek.

Reklamace 
Na položené zboží se reklamace vyjma skrytých vad nevztahuje (mezi skryté vady nepatří rozměrové rozdíly, nebo odstínové rozdíly – tyto vady by měl odhalit obkladač při rozbalení a rozložení několika kartonů před pokládkou). 

Rady a tipy

Postup při pokládce obkladů a dlažeb

Jak zkontrolovat správnost dodávky?
Před jejich pokládkou prohlížíme celou serii, tj. zkontrolujeme kvalitu, odstín a rozměr porovnáním obkladů nebo dlaždic z různých obalů, abychom se ujistili, že nedošlo k omylu při vyskladnění zboží. Po pokládce se reklamace nepřijímá.

Na každém dodaném produktu musí být uvedeny všechny identifikační údaje výrobku - katalogový název, formát, kvalita, barevný odstín, kalibrace, případně další podstatné vlastnosti. Kvalita 1. jakosti je definována normou. Zejména, pokud jde o vady ve vzhledu, kde se připouští maximálně 5 vadných obkladových prvků na každých sto. U ostatních výrobků nižší kvality vad může být více.

Při pokládce obkladových prvků se řídíme pokyny výrobců lepidel a příslušnými normami:
PN-75/B-10121 „Keramické glazované obkladové prvky určené na stěnu”
PN-63/B-10145 „Kameninové (terakotové), klinkerové a lastrikové obkladové prvky určené na podlahu” a stavební příručky, odborná literatura.
Doporučuje se obkladové prvky pokládat se spárou. Položené těsně tvoří hutný obklad vystavený jakémukoliv namáhání. Nezapomeňme, že u keramických obkladových prvků dochází k jistému nárustu objemu způsobeným penetrací vody do obkladových prvků, proto ponecháváme spáry.

Nejčastější otázky a odpovědi
Můžu položit dlažbu na stěnu?
Ano. Všechny obkladové prvky určené na podlahu, lze pokládat i na stěnu. Upozornění! Toto pravidlo se nesmí vykládat opačně, protože obklady nemají vlastnosti dlažby.

Lze mrazuvzdorné dlažby pokládat v interiéru?
Ano. Parametr mrazuvzdornosti svědčí o nízké nasákavosti dlažeb 0,5%<E<3%. Mrazuvzdorné dlažby lze používat jak v interiérech tak exteriérech.

Co je důležité při volbě obkladů a dlažby do koupelny?
Všechny keramické obkladové prvky z naší nabídky lze používat v koupelně. Každý zákazník sám rozhoduje o volbě té které kolekce s ohledem na svoje požadavky a svůj vkus. Před pokládkou je pořeba přesně dodržovat pokyny uvedené na obalech.

Jaká lepidla a tmely doporučujeme?
Obklady a dlažby nabízené na našich stránkách, lze pokládat s použitím celé řady dostupných výrobků stavební chemie majících nezbytné osvědčení a certifikáty. Před pokládkou je potřeba se podrobně seznámit s pokyny výrobce stavební chemie a při volbě určitého výrobku zohlednit parametry, jaké musí splňovat a místo, ve kterém bude použitý.

Můžou se obklady a dlažby skladovat venku?
Keramické obklady a dlažby lze skladovat jak v uzavřených prostorách tak venku, ale musí být však chráněny před vlhkem. Není tedy podstatné místo, ale ochrana před vlhkem.

Na co si musí dát zákazník pozor před pokládkou obkladů a dlažeb?
Před pokládkou zákazník musí zkontrolovat, zda všechny obaly daného sortimentu mají stejná označení: Pokud se jeden z uvedených údajů liší, znamená to, že došlo k omylu při vyskladnění zboží. Tato skutečnost se musí nahlásit ještě před pokládkou na kontaktní telefon naší firmy.


Co znamená termín "rektifikovaný"?
Znamená to, že keramický obklad, nebo dlažba je po technologickém vyrobním procesu - výpalu, nasledně kalibrována, (seřezávána) na přesný rozměr. Tato úprava se provádí za účelem maximální přesnosti jednotlivých dlaždic v délce stran. Následně se při pokládání mohou jednotlivé prvky pokládat na minimální spáru. Výsledkem je vizuálně celistvá ,nenarušovaná plocha koupelny, nebo podlahy.

Na co pamatujeme? Jak docílit bezchybné finální podoby Vaší koupelny?

Prvním a velmi zásadním bodem při vstupu dokoupelny je příprava podkladu.
Častý a velmi zřetelný problém je nerovný a nepřipravený podklad jak stěn tak i podlah. Obkladač přijde na hrubou stavbu, kde jsou nějakým způsobem vyzděny příčky, omítnuté stěny, vybetonované podkladní vrstvy a podobně a zákazník si přeje, aby se začalo hned pracovat. Obkladač si musí zkontrolovat rovinatost těchto ploch, jejich vzájemnost kolmost a posoudit, zda je nutno vyrovnávat nebo zda-li jsou plochy dostatečně připraveny. V případě, kdy nejsou splněny podmínky pro montáž, obkladač musí zákazníka na tuto skutečnost upozornit, musí se s ním dohodnout jak podklad vyrovnat a jaké budou vícepráce. A co v případě, že zákazník nesouhlasí s vyrovnáním a chce na pracovníku, aby začal pracovat, že to vyrovná lepidlem nebo se to nějak srovná? Správný řemeslník od zakázky ustoupí. Ano obkladač, který vidí dopředu, jak bude obklad nebo dlažba po provedení vypadat nemůže nikdy na nerovný nebo nepřipravený podklad provádět svoji práci. Tento problém je samozřejmě i ve variantě, kdy podkladní vrstvy nejsou soudržné a mohlo by dojít k odpadnutí nebo odloupnutí těchto podkladů.

Před zahájením práce na rovném a připraveném podkladu si obkladač důkladně promyslí průběh spáry.

Obkladač, který se přijde podívat na zakázku, nebo když přijde zahájit svoji práci, a vlastně nezačne-li hned pracovat, tak to je správné. Je potřeba si obkládaný prostor důkladně rozměřit, překontrolovat rozměry obkladového materiálu, spočítat si dořezy, vypočítat ideální šíři spáry, zamyslet se nad umístěním zařizovacích předmětů, prostě vidět kde jak která spára bude probíhat, kde jak která spára bude vystavena v celém prostoru očím, které budou obkládaný prostor využívat. Jednoduchý příklad, vstoupím do jednoduché místnosti WC, kde proti otevření dveří stojí zařízení, tak spára na stěně za zařízením musí být uprostřed nebo rozmístěna symetricky. Nemůže být tak jak vyjde obkladačka. Potom i sebedražší, sebe krásnější obklad bude vnímán, jako, že tomu něco chybí.

Obkladač při práci vnímá a vidí dominantu prostoru.

Opět před zahájením obkladačských prací si musí obkladač určit co je vlastně bráno jako vstupní místo pro lidské oči při vstupu do obkládané místnosti. Někdy to může být například sprchový kout, vana, protilehlá stěna s ornamentem, obraz v koupelně, vnější roh s poličkou, zvláštní přání zákazníka a podobně. I v podlaze je nutno toto vidět. Někdy to je například střed podlahy, jindy listelka, spojení dalších místností, schod nebo naopak zapuštěná plocha u krbu. Zjednodušeně kam padne lidské oko ihned, to je nutno brát jako dominantu prostoru a od ní dále odvíjet další obkladačské práce, hlavně toto je ve spojení s průběhem spáry popsané dříve.

Obkladač nechává probíhat spáry.

Nechává probíhat spáru, toto je formulace, která je velmi složitá. Samozřejmě pro provedení splnění úkolu je nutno volit pro montáž obkladů a dlažeb naprosto vhodně do sebe zapadající formáty. Jedna varianta probíhání se může myslet průběh spáry, kdy přímo navazuje spára ve stěně na spáru v podlaze a to v jedné místnosti. Zde je potřeba velice důkladně rozměřovat před zahájením prací, jelikož se pohybujeme v prostoru uvnitř „krabice“, ale výsledná práce je krásná. Další variantou je nechat probíhat spáru ve stejném druhu dlažby v několika po sobě navazujících místnostech. Například spára, které může i v rodinném domku být dlouhá kolem 15 metrů a procházet třemi až čtyřmi prostory musí být v jednom směru, pohledu jasně rovná, v žádném případě by neměla být v místech prostupu přerušována a navazována jiným směrem.

Obkladač využívá moderní technologie pokládky a všechny obkladové prvky.

Těmito slovy chceme vyzdvihnout, že obkladač neobkládá zastaralou metodou, tak zvaně „ na buchty“. Vývoj jde stále dopředu a obkladač musí jít s vývojem, moderní technologie šetří hlavně čas, jak pracovníkům tak zákazníkovi , ale především zvýšuje kvalitu a celkový dojem díla. Obkladač musí vědět a rozhodnout, jakou správnou stavební chemii použít na vyrovnání podkladu, na lepení jednotlivých keramických prvků a na kvalitní a správné vyspárování. Dle které obkladač nemá problém použít všechny obkladové prvky. Zde například musí u podlahy použít soklové nebo schodnicové prvky, nesmí šetřit a řezat tyto doplňkové prvky z vlastních dlažeb. Sokl u podlahy nařezaný z vlastní dlažby a dokončen lištou je jedna z nejotřesnějších odvedených prací jaké obkladač může vytvořit. Obkladač dále musí umět osadit dnes všechny dostupné dekorace obkladů , bombata, listely, zapuštěná zrcadla, dekorace, musí provádět, je-li možné kamenické rohy, obezděné i kulaté hrany van. Musí umět použít rohové, ukončovací lišty a dilatační lišty. Základem úspěchu dobře odvedené práce je umět odborně zakomponovat výše popsané prvky do celého estetického vnímání obkládaného prostoru.

Své dokončené dílo si obkladač nenechá poničit.

Na velkých stavbách dost problém, na menších například v rodinném domku menší. Obkladač by po skončení své práce na dlažbu měl „nechat pustit“ jenom malíře a instalatéra, elektrikáře a jemné řemeslníky pro osazování kuchyňské linky, žaluzií a podobné. Prostě ty, kteří provádí už jenom usazení sanitárních a podobných předmětů. Už by neměl přijít jiný řemeslník, aby začal bourat, sekat, dozdívat stěnu, snižovat strop a podobně. Obkladač by v tomto bodě desatera neměl nikdy rozdělat svoji práci, s tím, že například až po osazení portálu, oken nebo jiných stavebních prvků časem přijde svoji rozdělanou práci dodělat. Je třeba zde ctít, že musí být připravená plocha pro obkládání zcela připravena. Právě v opačném případě hrozí poničení, byť jenom třeba dvou kusů dlaždic nebo obkladaček, což při stavbě nemusí být ani pohledem vidět, a problém se ukáže až při konečném vyčištění obkládaných prostor a pak je pozdě.

© 2010 Besteco koupelny - Všechna práva vyhrazena.

Designové koupelny i luxusní doplňky. mapa stránek