Úvodní stránka | Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Název: Besteco s.r.o.
Sídlo: Václavská 2, Brno 602 00
Provozovna: Úvalská 34, Praha 10-Strašnice, 100 00
IČ: 63979390
DIČ: CZ63979390
Telefon: +420 284 685 306, +420 602 781 410
Email: info@besteco.cz


2.INFORMACE

Informace o zboží a ceně uváděné jsou závazné a ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např.DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Přijímané způsoby platby:

1) v hotovosti Při osobním odběru v naší provozovně na adrese Besteco s.r.o., Úvalská 34, Praha 10, 100 00.

2) dobírkou Tj. v hotovosti nebo na dobírku při převzetí zboží od přepravní společnosti V místě určeném kupujícím v objednávce

3) bankovním převodem Bezhotovostním převodem v Kč. na náš účet: 123449262/0300. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li vedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Při platbě v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTU

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a záručními listy. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu. Po přijetí objednávky vás budeme kontaktovat pomocí emailu. O doručení vás budeme kontaktovat emailem nebo telefonicky.


4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 2 hodin bez udání důvodu zrušit, a to telefonicky či e-mailem. Stačí uvést jméno, číslo objednávky, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

5. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 3-21 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

6. VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží, v originálním nepoškozeném balení, vyměníme za jiný druh maximálně do 14 dnů od zakoupení ( i po uplynutí lhůty 14 dnů je možnost dohodnutí individuálně) Je nutné nás o této skutečnosti nejdříve informovat emailem, či telefonicky. Zboží můžete zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Dodavatel má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s výměnou zboží.


7. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Kupující je povinen zboží převzít! Při nepřevzetí zboží, zejména při platbě dobírkou, požadujeme kompenzaci ztráty způsobenou tímto jednáním. Nepřevzetí zboží považujeme za nesplnění podmínek v uzavřené kupní smlouvě. Při nepřevzetí dobírky a nestornováním objednávky se kupující zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 300,- Kč a úhradou nákladů spojených s dopravou a balením zboží.


8. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Kupující - spotřebitel - má právo podle § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14-ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Prodávající do 14 dnů od navrácení zboží či prokázání, že zboží bylo odesláno, vrátí zákazníkovi zpět odpovídající přijatou částku. Kupující bere na vědomí, že prodávající může navrácenou cenu, kterou přijal, snížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným užíváním, či poškozením. Toto snížení však bude vždy přiměřené s ohledem na dobu užívání a míru opotřebení navráceného zboží. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení a zároveň navrácení zboží a děje se tak pouze převodem z bankovního účtu na bankovní účet.


9. REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození na místě. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Zboží je nutné překontrolovat bezprostředně po převzetí před osobou zastupující dopravce, kde lze případné vady reklamovat. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě oprav a delších reklamací vás budeme o průběhu informovat emailem či telefonicky. Záruka se nevztahuje na: a) vady vzniklé běžným používáním b) nesprávným použitím výrobku či údržbou c) nesprávným skladováním Postup při reklamaci:

Doručení a reklamace BESTECO

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě oprav a delších reklamací vás budeme o průběhu informovat emailem či telefonicky.Doručení a reklamace ČESKÁ POŠTA


Reklamace poškození nebo úbytku obsahu

1. Reklamaci podle tohoto článku lze uplatnit v případě služby doporučená zásilka, doporučená slepecká zásilka, cenné psaní nebo cenný balík.

2. Adresát může u kterékoliv pošty reklamovat, že poštovní zásilka byla dodána poškozená nebo s úbytkem obsahu; pokud byla poštovní zásilka dodána jinému příjemci než adresátovi, může za adresáta reklamovat také tento příjemce. Na základě reklamace podnik zjistí, zda a v jakém rozsahu k poškození nebo k úbytku obsahu poštovní zásilky došlo.

3.Podnik není povinen přijmout reklamaci,
a) pokud není uplatněna při dodání poštovní zásilky ani ve lhůtě dvou pracovních dnů po jejím dodání,
b) pokud byla reklamovaná závada patrná už při dodání,
c) pokud podnik upozornil příjemce na možnost, že došlo k poškození nebo úbytku obsahu.

4. Podnik není povinen přijmout reklamaci uplatněnou až po dodání, jestliže reklamující nepředloží poštovní zásilku v tom stavu, v jakém byla dodána, ani tento stav hodnověrně nedoloží jinak.

5. Je-li to zapotřebí pro posouzení odůvodněnosti reklamace nebo pro zjištění výše náhrady škody, kterou má podnik na základě reklamace uhradit, podnik je oprávněn podmínit přijetí reklamace tím, že reklamující ponechá poštovní zásilku po nezbytně nutnou dobu u podniku nebo že jiným způsobem zajistí, aby podnik mohl potřebné skutečnosti posoudit a zjistit.

6. Při přijímání reklamace se pořídí písemný záznam o stavu reklamované poštovní zásilky; kopii tohoto záznamu vydá podnik na požádání reklamujícímu.

7. Jestliže se zjistí, že k poškození nebo k úbytku obsahu poštovní zásilky došlo, podnik tuto skutečnost písemně oznámí adresátovi; dále postupuje podle článku 45.

8. Jestliže se zjistí, že k poškození nebo k úbytku obsahu poštovní zásilky nedošlo, podnik tuto skutečnost písemně oznámí adresátovi. Trvá-li adresát i nadále na tom, že k poškození nebo k úbytku obsahu došlo, podnik dále postupuje podle čl. 45 odst. 6.

9. Na reklamaci poškození nebo úbytku obsahu při vrácení poštovní zásilky se ustanovení odstavců 1 až 8 vztahují obdobně.

© 2010 Besteco koupelny - Všechna práva vyhrazena.

Designové koupelny i luxusní doplňky. mapa stránek