Úvodní stránka | Montáž a údržba akrylátových van

Montáž a údržba akrylátových van

Návod na montáž, používání a údržbu akrylátových van

Důležité zásady bezpečného používání

1. Při koupi našeho výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte, zda není mechanicky nebo jiným způsobem poškozen.
2. Vanu instalujte do předem stavebně přepraveného prostoru. Obklad proveďte vždy pod úroveň vany.
3. Nikdy neprovádějte instalaci vany způsobem pevného zazdění, tj. lepení obkladů až po instalaci vany do připraveného prostoru! Vana musí být vyjímatelná.
4. Neinstalujte ani neukládejte žádná elektrická zařízení (fény, rádiové přijímače, televizory, přenosná světla apod.) do vzdálenosti menší než 1,5 m od vany. Jiné elektrické spotřebiče a jejich části v okolí vany, které obsahují elektrické shttp://koupelny-besteco.cz/libs/fckeditor/editor/images/spacer.gifoučásti,musí být upevněny tak, ay nemohly upadnout do vany. Spotřebiče, které jsou pod proudem, nesmí být přístupné osobě ve vaně.
5. Teplota vodní lázně by neměla překročit 40°C . Nižší teplota vody je doporučována v případě kratších koupeli (cca 10 minut), nebo při koupání malých dětí.
6. Vyšší teplota lázně může mít vliv na průběh těhotenství žen, zejména v jeho prvních měsících. Proto doporučujeme v tomto případě teplotu lázně max. 38°C.
7. Je velmi nebezpečné konzumovat před koupeli a během koupele alkohol, užívat narkotika nebo léky s výraznějšími účinky, neboť při nenadálých komplikacích může dojít k utonutí.
8. Není dovoleno naplňovat vanu po horní okraj. Maximální výška vodní hladiny je možná na úroveň přepadu.
9. Do vody ve vaně se smí používat kosmetické přípravky k tomu určené (tj. soli, pěny, oleje atd.)

Návod na montáž vany
Instalace vany na místo se provádí pomocí kovových podpor, které jsou součástí každé vany, a u kterých je možnost nastavit optimální výšku vany. Instalace vany na určené místo jiným způsobem, než jak je zde popsáno, může způsobit vážné poškození vany. Vanu je možné instalovat pouze do stavebně zcela dokončené koupelny s hotovými obklady stěn a položenou dlažbou. Především prostor pod vanou musí být zbaven zbytků stavebního a zdícího materiálu, malty, lepidel, prachu a jiných pevných částic, které by mohly poškodit vanu.

1. Z důvodu stability u van jsou použity výztuhy, které jsou umístěny pod nášlapnými sedacími plochami, a které též slouží pro přichycení nožiček.
2. Nožičky připevníme pomocí šroubů ke dnu v místě zesílení dna vany.
3. Nastavte pomocí matic na nožičkách optimální výšku vany a matky dotáhněte pomocí klíče.
4. V případě, že nepoužíváte originální nožičky, vana musí být podepřena jiným způsobem na místech k tomu vyhrazených.
5. Doporučujeme použít na upevnění vany ke stěně montážní profily k tomuto určené (profily však nejsou obsahem balení)
6. Podlaha pod instalovanou vanou musí být rovná, obložená anebo vybetonovaná.
7. Jestliže jste si pořídili k vaně i plastový čelní panel, musí být dokončeny i obklady stěn a podlahy. Panely jsou dodávány ve standardních rozměrech a je třeba je před montáží na vanu zaříznout na požadované míry.
8. Pokud vanu obezdíváte, nesmí být vana obezděná napevno, ale musí být vyzděna čelní resp. boční stěna před vlastní instalací vany. Vyzdívka musí kopírovat tvar vany tak, aby přesahovala okraj vany směrem dovnitř maximálně o 10 mm a při výškovém vyrovnání vany byla 2 až 3 mm pod hranou vany.
9. Při obezdívání nezapomeňte osadit do čelní nebo boční strany, podle typu vany, montážní dvířka pro přístup k sifonu, popř. k vodovodní baterii apod.
10. Obklad musí jak na stěně, tak i na podlaze zasahovat minimálně 100 mm dovnitř do prostoru vany.
11. Na vanu nesmí být v žádné části pevně připojené obklady.
12. Každá vana je chráněna krycí fólií, po instalaci vany fólii odstraňte.
13. Než vanu osadíte do konstrukce, napusťte ji vodou a vodu vypusťte, abyste zjistili případně netěsnosti. Zkontrolujte, zda vytekla všechna voda.

Přívod teplé a studené vody:
1. v případě vanové baterie ze zdi je nutné zvážit dle tvaru vany na jaké místo by bylo nejvhodnější vanovou baterii umístit. Ve výšce 800 mm od podlahy se vyvedou vývody pro teplou a studenou vodu v rozteči baterie (nejčastěji se jedná o rozteč 150 mm.)
2. v případě vanové baterie stojánkové je nutné opět zvážit dle tvaru vany, kam vyvrtat otvory a umístění baterie

Odpad:
Odpadová roura zakončená hrdlem (průměr-40 mm) musí být vyvedená v úrovni podlahy, v případě vyvedení ze zdi musí být opět v úrovni podlahy.

Pokud nebudou dodrženy pokyny montáže, nebude brán na případné reklamace ohled

Uživatelský návod
Vany při správném dodržování pokynů uvedených v návodu, zajišťují bezpečnou a účinnou relaxaci. Pozorně si proto pečlivě přečtěte a dodržujte všechny následující instrukce obsažené v tomto návodu, abyste se vyvarovali případnému poškození vany. Upozorňujeme, že prodávající nenese odpovědnost za poškození a vady, vzniklé v důsledku používání vany v rozporu s návodem k obsluze
a neodpovídá za vady vzniklé neodbornou instalací vany.

Upozornění

Údržba van a plastových panelů

Akrylátové vany neodvádí teplo do okolního prostoru a dokáží tak prodloužit příjemný prožitek z koupele. Akrylát nestudí a je příjemný na dotek. Jeho kvalitní povrch taktéž omezuje usazování nečistot, růst bakteriií a plísní a přitom k zachování jeho vlastností je třeba jen minimální péče. Vanu stačí po každé koupeli opláchnout ruční sprchou, otřít vlhkým hadříkem nebo houbou. Doporučujeme používat běžně dostupně tekuté prostředky neobsahující abrasiva (písek), které způsobuji poškrábáni povrchu akrylátu. V žádném případě nepoužívejte drátěnky, kovové houby, nože, ocelové či drhnoucí žínky. Zamezte styku povrchu vany s rozpouštědly, laky a ředidly, ale i s lakem na nehty nebo odlakovačem, protože mohou poškodit její povrch. Stejně nebezpečně jsou horké předměty – cigareta nebo rozpálená kulma.
Stopy olejů či mazadel je možné odstranit denaturovaným lihem. V žádném případě nepoužívejte silná rozpouštědla jako jsou aceton, ředidla barev, benzin, čpavek nebo chloridové přípravky.
Na leštění součástí vany používejte pouze neabrasivní prostředky.

Různé přísady do koupele
Při koupeli je možné používat k tomu určené všechny druhy koupelnových pěn, rostlinných přísad, i s příměsi hrubých části a éterických olejů. Jsou to koupele zejména jehličnaté, eukalyptově, taninové, ovocné, kopřivové, heřmánkové, řepkové, jitrocelové apod.
U aromatických koupeli lze využit vůně k docíleni účinku. Např. citron tonizuje, vyvolává aktivitu, vůně levandule uklidňuje, vůně jehličí osvěžuje, uvolňuje napětí, vůně hřebičku a skořice odnímá bolest ze svalů apod.
Pokud využíváte různých mýdel, přísad, koupelnových soli apod., provádějte účinnou hygienu a desinfekci vany po každé koupeli.

Přejeme Vám mnoho příjemných chvil strávených při používání našeho výrobku.
© 2010 Besteco koupelny - Všechna práva vyhrazena.

Designové koupelny i luxusní doplňky. mapa stránek