Úvodní stránka | Obecné informace o obkladech/dlažbách

Obecné informace o obkladech/dlažbách

Otěruvzdornost
Odolnost proti povrchovému opotřebení (značení PEI), neboli otěruvzdornost podle normy ISO 110545-7, se pohybuje v rozmezí hodnot 1-5(přičemž 5 je nejlepší). Pozor, u dlažeb s tzv. slinutým střepem /bez glazury/ se PEI neuvádí vzhledem k barvě dlaždice = střepu v celé síle výrobku.


Protiskluznost
Je jednou z nejdůležitějích povrchových vlastností keramických dlaždic, která rozhoduje o vhodnosti použití vzhledem k bezpečnému pohybu osob.
Značení protiskluznosti: 


Mrazuvzdornost
V podstatě dělíme na dokonale mrazuvzdorné a nemrazuvzdorné.
Mrazuvzdornost závisí do značné míry na nasákavosti střepu (požadavek normy EN 14411 je E nižší než 0,5%). Dále většina výrobců negarantuje mrazuvzdornost při nedodržení podmínek pokládky do flexibilního lepidla, splňujícího normu C2T a použití spárovací hmoty s nízskou propustností.

Kalibrace (rozměry)
Většina zákazníků má mylnou představu , že všechny dlaždice musí mít naprosto stejný rozměr. Přitom dlaždice procházejí vypalovací pecí s teplotou 1200 st C,takže každá z nich vykazuje jiné deformace. Norma EN 14411 připouští maximální tolerance rozměrů např. délka - šířka (u dlaždic s plochou S větší než 410 cm2) + - 0,6 %. U dlaždic 30x30 cm to v praxi například znamená odchylku téměř 4 mm! . U tloušťky je přípustná tolerance +- 5% ! Vyjímku tvoří tzv. kalibrované dlažby - dlažby ,které jsou před opuštěním výroby zabrušovány na přesný rozměr. Takové dlažby,se pak při pokládce kladou s minimální spárou cca 1-2mm. Mnoho laiků má představu u této dlažby, že se klade přímo na sraz, tedy beze spáry. Bohužel v praxi,to ale v 90% není možné, protože podklad není připraven v takové kvalitě, aby se na něj mohla klást dlaždice beze spáry. U obdélníkových formátů se z důvodu tolerančních nepřesností nedoporučuje pokládka na vazbu, doporučuje se pokládka na střih, nebo s max.přesahem 33%.  

Tonalita (barevnost)
Barevnost povrchu obkladu či dlažby je označována číslem na obalu. Může se lišit oproti vystavovanému vzorku – podle výrobní šarže – a to směrem k sytějšímu odstínu, nebo směrem k bledšímu odstínu. Do jednoho balení se opět seřazují dlaždice s přibližně stejným odstínem. U rustikálních obkladů a dlažeb se často do jednoho balení míchají různé tonality, čímž se dosahuje lépe efektu přírodního materiálu, který je v přírodě též různě a nepravidelně tónován. Také se do jednoho balení skládají dlaždice s odlišným vzhledem (různá kresba, přechod od světlejšího odstínu k tmavšímu, rozdílně strukturovaný povrch, imitace vad dlaždice – prasklina, dírka, ošlapané místo…). Před pokládkou je nutno vybalit a poté pokládat dlažbu z více krabic, aby byl chtěný nepravidelný efekt vidět a aby se předešlo reklamaci nestejné tonality. Rozdíly v tonalitě mohou nastat při skládání speciálních prvků k obkladu,či dlažbě. Protože výroba těchto speciálních prvků je technologicky a často i materiálově odlišná, není možné dosáhnout naprosto stejného tónu, jako u základní dlaždice.

Upozornění 
Spárovací hmoty v intenzivních odstínech mohou způsobit trvalé obarvení povrchu obkladu/dlažby. Než začnete spárovat, proveďte zkoušku spárování na malém kousku a proveďte kontrolní začištění, aby jste určili vliv spárovací hmoty na obklad/dlažbu.
Leštěná dlažba (leštěný mramor, přírodní leštěný kámen) má otevřené tzv. mikropóry (kapilary). Proto se doporučuje naimpregnovat před spárováním a používáním. Impregnační prostředek pronikne do mikropórů, uzavře je a ochrání před znečistěním a usazením nečistot v nich.
Skleněné dekorace by se měly lepit na disperzní lepidlo typu D1nebo D2, ne na cementová lepidla typu C, popř. na silikon bez obsahu kyselých složek.

Reklamace 
Na položené zboží se reklamace vyjma skrytých vad nevztahuje (mezi skryté vady nepatří rozměrové rozdíly, nebo odstínové rozdíly – tyto vady by měl odhalit obkladač při rozbalení a rozložení několika kartonů před pokládkou). 


© 2010 Besteco koupelny - Všechna práva vyhrazena.

Designové koupelny i luxusní doplňky. mapa stránek